Sosyal Yardım Talepleri İçin

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1-Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi 4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 5-Muhtardan Fakirlik Belgesi