TOKAT BELDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

08.11.2021 // 16:00:00 İhaleler

Madde 1- :  Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Tokat Belediyesine ait   Topçam  Mahallesi Topçam   caddesinde bulunan 12 adet Dairenin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince; açık artırma usulü ile Belediyemiz sosyal tesislerinde Encümen huzurunda  yapılacaktır.

Madde 2- : İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) Su İşleri Müdürlüğüne verecekler. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde, vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir.

Madde 3- : İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden her daire için ayrı ayrı 50,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. Dairelerle ilgili Belediyemiz Su İşleri Müdürlüğünden bilgi edinilebilir.

Madde 4 –Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

 

SN

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE KÖYÜ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

KULLANIM ALANI

 (M2)

BLOK

 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

KAT

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

 

105774117

 

Tokat

 

 Merkez

 

Günevi

 

 Topçam

 

3+1 Daire

 

147

147

 

 

144 M2

 

B- Blok

 

1

 

Zemin Kat 

 

 325.000,00 TL

 

9.750,00 TL

 

09.11.2021

 

14.00 

 

2

 

105774141

 

Tokat

 

Merkez

 

Günevi

 

Topçam

 

5+1 Daire

 

147

 

2

 

246 M2

 

B- Blok

 

23

 

11+ çatı Kat

 

600.000,00 TL

 

18.000,00 TL

 

09.11.2021

 

14.10

 

3

 

105773776

 

Tokat

 

 Merkez

 

Günevi

 

 Topçam

 

4+1 Daire

 

 147

 

 

145 M2 

 

D1- Blok 

 

24 

 

11 nci  Kat 

 

450.000,00 TL 

 

13.500,00 TL 

 

09.11.2021

 

14.20

 

4

 

105773799

 

Tokat

 

Merkez

 

Günevi

 

Topçam

 

4+1 Daire

 

 147

 

 

145 M2 

 

D2- Blok 

 

23 

 

11 nci   Kat 

 

450.000,00 TL 

 

13.500,00 TL 

 

09.11.2021

 

14.30

 

5

 

105773849

 

Tokat

 

 Merkez

 

Günevi

 

 Topçam

 

3+1 Daire

 

 147

 

 

129 M2 

 

F1- Blok 

 

 

Zemin Kat 

 

275.000,00 TL 

 

8.250,00 TL 

 

09.11.2021

 

14.40

 

6

 

105773855

 

Tokat

 

Merkez

 

Günevi

 

Topçam

 

3+1 Daire

 

 147

 

 

129 M2 

 

F1- Blok 

 

7

 

3 ncü Kat

 

 300.000,00 TL

 

9.000,00 TL

 

09.11.2021

 

14.50

 

7

 

105773868

 

Tokat

 

 Merkez

 

Günevi

 

 Topçam

 

3+1 Daire

 

 147

 

 

129 M2 

 

F2- Blok 

 

 

Zemin Kat 

 

275.000,00 TL 

 

8.250,00 TL

 

09.11.2021

 

15:00

 

8

 

105773873

 

Tokat

 

Merkez

 

Günevi

 

Topçam

 

3+1 Daire

 

 147

 

 

129 M2 

 

F2- Blok 

 

 

3 ncü Kat 

 

300.000,00 TL 

 

9.000,00  TL 

 

09.11.2021

 

15:10

 

9

 

105773874

 

Tokat

 

 Merkez

 

Günevi

 

 Topçam

 

3+1 Daire

 

 147

 

 

129 M2

 

F2- Blok

 

 

3 ncü Kat 

 

300.000,00 TL 

 

9.000,00 TL 

 

09.11.2021

 

15:20

 

10

 

105773889

 

Tokat

 

Merkez

 

Günevi

 

Topçam

 

2+1 Daire

 

 147

 

 

91 M2

 

G -Blok 

 

3

 

Zemin Kat 

 

250.000.00 TL 

 

7.500,00 TL 

 

09.11.2021

 

15:30

 

11

 

105773890

 

Tokat

 

 Merkez

 

Günevi

 

 Topçam

 

2+1 Daire

 

 147

 

 

90 M2 

 

G- Blok 

 

 

Zemin Kat  

 

250.000,00 TL 

 

7.500,00 TL 

 

09.11.2021

 

15:40

 

12

 

105773903

 

Tokat

 

Merkez

 

Günevi

 

Topçam

 

2+1 Daire

 

 147

 

 

91 M2 

 

G- Blok 

 

15 

 

2 nci Kat 

 

275.000,00 TL 

 

8.250,00 TL 

 

09.11.2021 

 

15:50

 

Madde 5- : İhaleye girecek istekliler, 08.11.2021 günü saat 17: 00 e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Su İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 6- : Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.  Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi halinde, ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

A) Gerçek Kişilerden İstenilen Belgeler:

a)-Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, Devlet tahvili vs. aslı

b)- Nüfus cüzdan sureti

c)- Kanuni ikametgâh belgesi.

d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

 e)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

 f)- İhaleye vekaleten girecekler için noter  tasdikli  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

 B) Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler:

 a)- Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, Devlet tahvili vs. aslı

 b)-Tüzel kişilik adına  yetkili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri  (aslı),  Ticaret ve Sanayi odasından ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge                

 c)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

 d)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

      

       Keyfiyet İlan Olunur.