KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

26.07.2016 Kamuoyu Açıklamaları


Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik Devletimize ve Milletimize karşı 15 Temmuz 2016 günü başlatılan ancak aziz milletimizin şanlı direnişi ile başarısız olan menfur darbe girişimini tertip eden, destekleyen veya bu ihanet ve terör şebekesi ile iltisaklı, irtibatlı olanların yine Anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunabileceği göz önüne alınarak kamu düzeni ve güvenliğini sağlama adına Belediyemizde görevli personellerden 4 memur 657 Sayılı DMK’nın 137 ve devam eden maddeleri gereğince görevlerinden uzaklaştırılarak açığa alınmış yine 1 işçi personelde 4857 Sayılı İş Kanunu ve 2935 Sayılı OHAL kanunu çerçevesinde iş akti askıya alınarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

Belediyemizde görevinden uzaklaştırılan sözkonusu 5 adet personel idari ve adli soruşturmaları yapılmak üzere ilgili birim ve kurumlara bildirilmiştir.