NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

07.04.2016 Haberler

Tokat Belediye Meclisi Nisan Ayı Gündem Maddelerini görüşmek için Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığı’nda toplandı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı salonunda yapılan görüşmede, gündem maddeleri hakkında görüşüldü. 

Başkan Vekilliğine;

  1. Mesut Özdemir 2. Bedrettin Kılıçlar seçildi

Belediye Encümen Üyeliğine;

  1. Şadi İşeri 2. Altan Çelik 3. Yusuf Tosun seçildi.

Ayrıca komisyon üye seçimi tamamlanarak, 2015 yılı faaliyet raporu Belediye Meclisinde onaylandı.

Gündem Maddeleri:

1- Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin görüşülmesi,

2- Belediye Meclis katipliğine 2 asil , 2 yedek üye seçilmesinin  görüşülmesi,

3- Beled iye encümenine  1 yıl süre için  üç üye seçilmesinin  görüşülmesi,

4- Plan ve Bütçe Komisyonu; İmar Komisyonu ; Çevre ve Sağlık Komisyonu ; Eğitim , Gençlik ve Spor Komisyonu; Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu ; İnsan Hakları, Yaşlı, Engelli ve Çocuk Sorunları Komisyonu ve Hukuk Komisyonu olmak üzere 7 adet ihtisas komisyonlarına 1 yıl süre ile üye seçilmesinin görüşülmesi,

5- 2015 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesi,

6- Belediyemizin 2015 Mali Yılı ile ilgili gelir ve giderlerini kapsayan denetim komisyon Raporunun Meclisin bilgisine sunulması ,

7- Tokat Merkez Topçubağı Mahallesi 88 ada, 78 nolu parselin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 13/12/2014 tarih ve 202 sayılı meclis kararı ile yapılan tahsisi hususunun yeniden görüşülmesi,

8-İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan;

a)Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,

b)Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,

c)İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,

9-İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi,

1O-Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.