OCAK AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

06.01.2016 Haberler

Belediye Meclisimiz Ocak Ayı Belediye Meclisi gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Ocak 2016 Çarşamba günü saat:14.00’de Belediye Sosyal Tesislerinde Ocak Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.
Gündem Maddeleri: 

1)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediyemizin bir önceki yıl gelir, giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimi için denetim komisyonu oluşturulmasının görüşülmesi, 
2)      5393 Sayılı Belediye Kanununu 25. Maddesi gereğince denetleme komisyonuna çağrılan uzman kişilere ödenecek ücretin belirlenmesinin görüşülmesi, 
3)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan; 
   a)      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   b)      İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
4)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
5)      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.