ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

03.12.2015 Haberler

Belediye Meclisimiz aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 02 Aralık 2015 Çarşamba günü saat:14.00’de Belediye Sosyal Tesislerinde Aralık Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu başkanlığında toplanan Belediye Meclisi'nde Aralık Ayı Gündem Maddeleri görüşüldü.

Gündem Maddeleri: 
1)      Başkan Yardımcısı ücretinin görüşülmesi, 
2)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan;
   a)      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   b)      İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
3)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
4)      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.