EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

03.09.2015 Haberler

Tokat Belediye Meclisi gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Sosyal Tesislerinde Eylül Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu başkanlığında toplanan meclis, aşağıdaki gündem maddelerini görüştü.

Gündem Maddeleri: 

1)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan; 
  a)      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
  b)      İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
2)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
3)      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.