HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

03.06.2015 Haberler

Belediye Meclisimiz 03 Haziran 2015 Çarşamba günü saat:14.00’de Belediye Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığında toplandı.
Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.   

  Gündem Maddeleri: 
1) İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan; 
a) Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
b) Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
c) İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
2) İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
3) Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.