MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

06.05.2015 Haberler

Belediye Meclisimiz 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat:14.00’de Belediye Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığında toplandı.
Mayıs Ayı Belediye Meclis Toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.  

Gündem Maddeleri: 
1)      2014 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabının görüşülmesi, Belediye Taşınır Mal Kesin Hesabının meclisin bilgisine sunulması, 
2)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan; 
   a.       Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   b.      Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   c.       İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi. 
3)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
4)      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.