MART AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

04.03.2015 Haberler

Belediye Meclisimiz 04 Mart 2015 Çarşamba günü Belediye Sosyal Tesislerinde Mart Ayı Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.
Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Gündem Maddeleri: 
1)      Tokat Merkez Çağgölü Mahallesi’nde 285 ada, 17 nolu parselin 20.814,00m2’lik kısmının Tokat Belediyesi’ne bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edilmesinin görüşülmesi, 
2)      Belediye Meclis Üyesi Metin POLAT’ın 11.02.2015 tarih ve 66 sayılı dilekçesinin görüşülmesi, 
3)      Plan Notlarının 3.5.9.6 maddesine ilişkin Tokat İdare Mahkemesinin 2013/653 Nolu kararının uygulanmasının görüşülmesi, 
4)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan; 
   a)      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   b)      Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   c)       İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
5)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
6)      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.