2015 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

08.01.2015 Haberler

Tokat Belediye Meclisi Ocak Ayı gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Ocak 2015 Çarşamba günü Saat:14.00’de Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu başkanlığında Belediye Sosyal Tesislerinde toplandı.
2015 Yılının ilk Meclis toplantısında gündemdeki maddeler görüşüldü.
Gündem Maddeleri:
1)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediyemizin bir önceki yıl gelir, giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimi için denetim komisyonu oluşturulmasının görüşülmesi, 
2)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince denetleme komisyonuna çağrılan uzman kişilere ödenecek ücretin belirlenmesinin görüşülmesi, 
3)      Tokat-Turhal-Zile-Pazar Belediyeleri Uluslararası Toptancı Hal Tesisleri İşletme Birliğine meclis üyesi seçiminin görüşülmesi, 
4)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan; 
   a)     Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   b)     Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   c)      İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
5)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
6)      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.