KASIM AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

05.11.2014 Haberler

Belediye Meclisimiz aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığı'nda 05 Kasım 2014 Çarşamba günü saat:14.00'de Belediye Sosyal Tesislerinde toplanarak Kasım Ayı Meclis Toplantısını yaptı.
Gündem Maddeleri: 
1)      Belediyenin 2015 Mali Yılı gelirleri ile ilgili ücret tarifesinin görüşülmesi, 
2)      Belediyenin 2015 mali yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, 
3)      2014 Mali yılı bütçesine ilave edilecek ek bütçenin görüşülmesi, 
4)      2015 Mali yılında Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katılımlarından doğacak huzur hakları tutarının belirlenmesinin görüşülmesi, 
5)      Belediyenin mevcut teşkilatındaki birim değişikliği talebinin görüşülmesi, 
6)      Memur Unvan değişikliği talebinin görüşülmesi, 
7)      Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi,
8)      Tokat Ticaret Borsasının borç ödeme talebinin görüşülmesi, 
9)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan;
a)      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
b)      Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
c)       İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
10)   İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
11)   Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.