EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

03.09.2014 Haberler

Belediye Meclisimiz aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığı'nda 03 Eylül 2014 Çarşamba günü saat:14.00'de Belediye Sosyal Tesislerinde Eylül Ayı Meclis Toplantısını yaptı.
Gündem Maddeleri:

1) Belediyemizin stratejik plan ve performans programının görüşülmesi,
2) İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan;
a) Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,
b) Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,
c) İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi.
3) İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi,
4) Taşınmaz devrinin görüşülmesi,
5) Meydan Mahallesinde trafo alanı ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi,
6) Kaleardı Mahallesi 997 ada, 15,16,18 nolu parsellerde plan değişikliğinin görüşülmesi,
7) Personel ve öğrenci özel servis (S Plakalı) taşımacılığı yapmakta olan araçların aylık alacakları ücret tarifelerinin görüşülmesi,
8) Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.