TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

02.07.2014 Haberler

Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığından toplanan Belediye Meclisi Temmuz ayı gündem maddelerini görüştü.
Belediye Meclisimiz aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat:14.00'de Belediye Sosyal Tesislerde Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığında toplanarak Temmuz Ayı toplantısını yaptı.

Temmuz Ayı Belediye Meclisi Gündem Maddeleri: 
1)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan; 
   a)      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   b)      Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi, 
   c)       İmar Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi, 
2)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
3)      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.