Tatil Günü Çalışma Belgesi Talebi

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: Zabıta Müdürlüğü
1. Matbu Beyanname, 2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi ve vergi levhasının fotokopisi