Sıhhi / Gayri Sıhhi ve Umuma Mahsus İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı İptal Talebi

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: Zabıta Müdürlüğü
1. Dilekçe, 2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı, 3. Emlak, Su, Çtv, ve diğer gelirler borcu yoktur yazısı