Mesul Müdür Belgesi Talebi

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: Zabıta Müdürlüğü
1. İşyeri müsteciri tarafından Dilekçe, 2. Son 6 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, 3. İkametgah ilmühaberi, 4. Adli sicil Belgesi, 5. Devlet Hastanesi intaniye servisinden Bulaşıcı Hastalığı olmadığına dair rapor, 6. İtfaiye Müdürlüğü raporu, 7. Portör muayene cüzdan fotokopisi, 8. Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı) 9. Adli sicil belgesi,