Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Talebi

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: Zabıta Müdürlüğü
1. Başvuru Beyan formu, 2. Vergi levhası fotokopisi, 3. Yapı Kullanma İzin Belgesi, 4. Tapu Fotokopisi, 5. Kira sözleşmesi(Müşterek dahi olsa Tapu kütüğünde ismi geçenlerin imzası mutlaka olacak. Maliklerin vefatı halinde veraset ilamı fotokopisi ve veraset ilamında yazılı varislerin imzası olacak Maliklerin olmaması halinde ise vekaleten imza atan kişiye verilen vekaletname fotokopisi), 6. Ticaret Odası Kaydı veya Esnaf ve Sanatkarlar odası sicil kaydı, 7. Ustalık belgesi (Çıraklık eğitim merkezi / Esnaf odasından) 8. Ticaret sicil gazetesi örneği ( tüzel kişilerden ), 9. Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı) 10. İtfaiye Müdürlüğü raporu, 11. Portör muayene cüzdan fotokopisi, 12. Engellilerin işyerine girişi için gerekli tedbirleri alındığına dair işletmenin açıklaması ve resim