İLAN METNİ

03.03.2022 Duyurular


Belediye Meclisi’nin 03/03/2022 tarih ve 52 sayılı Kararı ile onaylanan Tokat Merkeze ait muhtelif ada ve parsellerdeki imar planı değişiklikleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b Maddesine istinaden 10/03/2022-08/04/2022 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü askı panosunda ilana çıkmış olup ilgililere ilanen duyurulur.