Özel Eğitimde Özel İnsanlar

23.02.2022 Duyurular


Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıran, fedakârlık yapan, yarışmaya uygun kişiler, gruplar, tüm resmi ve özel Temel Eğitim (okulöncesi, ilkokul, ortaokul) , Ortaöğretim ve Özel Eğitim Okul/ Kurumları ve kurumlarda görev yapan öğretmen ya da öğretmenler, RAM’lar, Üniversiteler, STK’lar, okul aile birlikleri, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırma ortamlarında ya da ayrıştırılmış özel eğitim ortamlarında akademik ve bireysel gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini en üst düzeyde sağlamaya katkı sunacak iyi örnek olduğuna inandıkları çalışmalarını sunmak üzere; ‘Özel Eğitimde Özel İnsanlar’ yarışmasına başvurabilirler. Siz kendi adınıza katılabileceğiniz gibi takdir ettiğiniz kişileri veya kurumları aday gösterebilirsiniz.

Başvuru adresi: http://tokatozelegitim.com/