Ziyaretçi Aydınlatma Metni

09.02.2022 Sayfa


BİNA VE TESİS GİRİŞLERİMİZDE 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN OLARAK GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLÜNÜN, GÜVENLİK VE ÇALIŞMA DÜZENİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, Soyad, Unvan, İletişim Bilgisi, Plaka

Veri İşleme Şartı: KVKK m.5/f, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.”

Veri İşleme Yöntemi: Görevliler aracılığıyla, otomatik olmayan yollarla

Aktarılan Üçüncü Kişiler: Gerekli olması halinde kolluk kuvvetleri.

İlgili Kişinin Hakları: KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.