İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

09.02.2022 Sayfa

Not: İşbu aydınlatma metni, https://www.tokat.bel.tr/ internet adresi için oluşturulmuştur.

Tokat Belediyesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi                : www.tokat.bel.tr

Telefon Numarası            : 0356 214 22 20

E-Posta Adresi                : bilgi@tokat.bel.tr

Adres                            : Alipaşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı No:184

 TOKAT/60100

Ne Tür Veriler Topluyoruz

Tokat Belediyesi (“Belediye”) olarak siz değerli vatandaşlarımıza hizmet edebilmek amacıyla yürüttüğümüz pek çok faaliyetimiz bulunmaktadır. Hizmet kalitemizi daha da yükseltebilmek, Belediyemiz görev, sorumluluk alanlarında kalan ve sizlerle yürüteceğiniz yasal süreçlere yardımcı olmak, süreçleri hızlı bir şekilde yürütmenizi sağlamak, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerde bulunmak, etkinlikler düzenlemek ve sizlerin memnuniyetini arttırabilmek amacıyla da bazen kişisel verilerinize ihtiyaç duyabilmekteyiz. Örneğin;

 • Sizi tanımamızı sağlayan kişisel verileriniz (isim, soy isim, fotoğraf, imza, imza sirküleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ikametgâh adresiniz, telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi bilgileriniz)
 • Talep ve şikayetlerinizi bize bildirirken iletmiş olduğunuz bilgileriniz (örneğin herhangi bir konu ile alakalı olarak Belediyemize dilekçe aracılığı ile dilekçede yer vermiş olduğunuz kişisel verileriniz yahut internet sitemizde yer alan Tokat Belediyesi Beyaz Masa üzerinden başvurduğunuzda başvuru içeriğine dair vermiş olduğunuz bilgiler)
 • Belediyemizin görev ve sorumluluk alanında kalan ve siz değerli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı olarak yürüttüğümüz işler ile alakalı olarak talep ettiğimiz kişisel verileriniz (örneğin bir ruhsat işlemi için dilekçe, ad soyad, ustalık belgesi, telefon numarası, kira kontratı, yapı kullanım izin belgesi , itfaiye raporu, Muvafakatname, karayolu geçiş izin belgesi, adres, imza, TCKN, ikametgah, kimlik fotokopisi, fotoğraf, pazarcılar esnaf odası kayıt belgesi, çalışma izin belgesi, asayiş ve ilgili süreç uygunluk belgesi gibi kişisel verileriniz)
 • Belediyemizden talep etmiş olduğunuz izinler kapsamında bize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz (örneğin stant kurma izni, afiş asma izni, kurban kesim izni, yapı kullanma izin belgesi gibi izin taleplerinizin yer aldığı dilekçeler, uygunluk belgeleri gibi iznin türüne göre gerekli olan belgeler ve sizi tanımamızı sağlayacak kişisel verileriniz)
 • Tutanak tuttuğumuzda ilgili tutanak üzerinde yer alabilecek kişisel verileriniz (örneğin tutanak tutulmasına sebep olan olayla bağlantılı olan kişisel verileriniz ve sizi tanımamızı sağlayacak kişisel verileriniz)
 • Özel günlerde sosyal medya üzerinden çekiliş aktivitelerimiz kapsamında talep ettiğimiz kişisel verileriniz (örneğin anneler gününde çekilişe dahil olmanızı sağlayacak kişisel verileriniz)
 • Yakınlarınızın vefatı halinde cenazelerin duyurulması amacıyla talep ettiğimiz kişisel verileriniz (yakınlarının ismi ve yakınlık derecesi gibi kişisel verileriniz)
 • Finansal bilgileriniz (online ödeme işlemleri kapsamında banka hesap bilgileri ve borç bilgileri gibi bilgileriniz)
 • Hukuki işlem bilgileriniz (örneğin adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler, dava-icra dosyaları içerisindeki kişisel verileriniz)
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız (video ve fotoğraflardaki kayıtlar)

Bu Verileri Nereden Alıyoruz

İşlemiş olduğumuz verilerin büyük çoğunluğunu direkt olarak sizlerden çeşitli kanallar aracılığı ile (İnternet sitesi, beyaz masa, CİMER, fiziksel başvurular, talepler, sorgulamalar, kamera vs.) elde etmekteyiz. Bu verileri otomatik olan, kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla elde edebilmekteyiz. Örneğin internet sitemiz üzerinden form doldurduğunuzda veya kameralar aracılığıyla kayıt gerçekleştirdiğimizde bize ilettiğiniz bilgileri otomatik olan yollarla, dilekçe ile bize başvurduğunuzda ise otomatik olmayan yollarla elde etmekteyiz.

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz

KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Elde ettiğimiz bu verileri bazı amaçları gerçekleştirmek amacıyla sizlerden talep etmekteyiz.

 • Sizi tanımamızı sağlayan kimlik ve iletişime ilişkin kişisel verilerinizi,
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla (KVKK m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla (KVKK m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Kanuni bazı yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla (KVKK m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Tarafınıza bir hak tesis (Ruhsat vermek gibi) edebilmek amacıyla (KVKK m.5/2-e),
  • Size daha iyi hizmet edebilmek amacıyla (KVKK m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Yasal süreçleri takip edebilmek amacıyla (KVKK m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e),
  • İzin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Ödenmeyen faturalara ilişkin bilgilendirme yapabilmek amacıyla (m.5/1),
  • Sosyal yardım taleplerinizi almak ve sizlere gerekli desteği sağlayabilmek amacıyla (m.5/2-e),
  • Yakınlarınızın vefatı halinde cenazelerin duyurulması amacıyla (m.5/2-e),
  • Özel günlerde sosyal medya üzerinden çekiliş aktivitelerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e),
  • Belediyemizce düzenlenen yarışmalara katılım sağlayabilmeniz ve yarışma sonucu ödüllerin teslim edilmesi amacıyla (m.5/2-e),
  • Mahalle konağında organizasyon düzenlenmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • İşyerleri uygunluk raporlarının hazırlanabilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Eğitim taleplerinin karşılanması amacıyla (m.5/2-e),
  • Talep ve şikayetlerinizi bize bildirirken iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi,
   • İlgili dilekçe/formda yer alan taleplerinizi incelemek ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla (KVKK m.5/2-ç, m.5/2-e),
   • Şikayetlerinizi takip etmek ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla (KVKK m.5/2-e, m.5/2-f),
   • İşyerleri uygunluk raporlarının hazırlanabilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),
   • Eğitim taleplerinin karşılanması amacıyla (m.5/2-e),
   • Mesleki deneyim ve eğitiminize ilişkin kişisel verilerinizi,
    • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (KVKK m.5/2-a, m.5/2-ç),
    • Belediyemizden talep etmiş olduğunuz izinler kapsamında gerekli kontrollerin sağlanabilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e)
    • Tutanaklar kapsamında bizlere iletebileceğiniz kişisel verilerinizi,
     • Tutanağa konu olayın/durumun anlaşılması ve ispatı amacıyla (KVKK m.5/2-ç, m.5/2-e),
     • Tutanak kapsamında gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla (KVKK m.5/2-ç, m.5/2-e),
     • Finansal verilerinizi,
      • Vergi ve borç bilgilerinizi sorgulayıp gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla (KVKK m.5/2-a, m.5/2-ç),
      • Tahsilat süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (KVKK m.5/2-a, m.5/2-ç),
      • Gerekli ödemeleri gerçekleştirebilmek amacıyla (KVKK m.5/2-ç, m.5/2-e),
      • Belediyemizce düzenlenen yarışmalara katılım sağlayabilmeniz ve yarışma sonucu ödüllerin teslim edilmesi amacıyla (m.5/2-e),
      • Hukuki işlem bilgilerinizi,
       • Yasal ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (KVKK m.5/2-a, m.5/2-ç),
       • Görsel işitsel kayıtlarınızı,
        • Gerçekleştirilen denetimleri kayıt altına almak amacıyla (m.5/2-f),
        • Güvenliği sağlamak amacıyla (m.5/2-f),

İşlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurumları ile ödeme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bankalar ile paylaşabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Belediye olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi KVKK ile uyumlu olarak imha etmekteyiz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Herkes, bize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.