Vahşi Katı Atık Depolama Alanı hakkında

07.05.2014 Duyurular


               Vahşi Katı Atık Depolama alanı yani halk arasında bilinen adıyla eski çöplüğün yanmasından dolayı halkımızdan gelen şikâyetlere bir cevap olması açısından çöplüğün neden yandığı, neden söndürülemediği ve bu şikâyetlerden çok öncesinde başlatmış oluğumuz çalışmalar hakkında halkımızı bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız.

Uzun yıllardır Tokat Merkez ilçesinin bütün çöpleri Eski Sigara Fabrikası karşısında bulunan sahaya götürülmekteydi. Şimdi ise Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliği tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahası inşası tamamlanmış, 04.11.2013 tarihinde de gerekli izin ve lisans işlemleri tamamlanarak hizmete geçmiştir. Bu Tarihten itibaren katı atıklar bu yeni yapılan tesiste depolanmaya başlamış ve vahşi çöp depolama alanı şuan kullanılmamaktadır.
               

Ancak; uzun yıllardan bu zamana kadar depolanan çöpler burada ilimiz için çevresel yönden büyük sıkıntılar oluşturmakta olup, bunlardan başlıca problemler; yangınlar, Yeşilırmağa etkileri, atmosfere olan etkileri, koku problemi, başıboş hayvanlar, haşereler v.b. şeklinde sıralanabilir.
Vahşi depolama alanında mevcut olan oksijenli ve oksijensiz ortam bakterilerinin yapmış olduğu faaliyet sonucu açığa çıkan yüksek ısı ile çöpler belli bir sıcaklığa ulaşmakta olup, çöpün muhtevasında olan suyun kuruması ve bakteriler tarafından tüketilmesi sonucu tutuşma sıcaklığına ulaşan atıklar yüzeye yakın kısımlarda alevli yanma meydana getirerek rahatsızlık vermektedir. Bu yangınların sürekli tekerrür etmesinin nedeni bakteri faaliyetlerinin sürekli devam etmesi ve hava sıcaklıklarının etkisiyle ısınan çöpün tekrardan yanmasından kaynaklanmaktadır. İtfaiye tarafından yapılan söndürme çalışmaları çöpün ısısını bir süreliğine düşürmekte olup, devam eden bakteri faaliyetleri neticesinde çöp ısısını tekrardan kazanmakta ve yanmalar devam etmektedir.

Bu yanmalar için alınacak tek önlem kapatmadır. Ancak kontrolsüz şekilde yapılan kapatmalar bakteri faaliyetleri sonucu oluşan metan gazının sıkışması neticesinde patlamalara ve can kayıplarına neden olmaktadır. Bunun için Tokat-Turhal-Zile-Pazar Belediyeleri ortak olarak Katı Atık Düzenli Depolama tesisi kurmuş ve Bertaraf tesisini faaliyete geçirerek, vahşi katı atık sahasını kullanımına son vermiştir.
Ayrıca vahşi atık sahasını yani çöplüğün kapatılması için bir ön proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuş, detaylandırılacak projelerle bakanlıktan alınacak izne müteakiben kapatma işlemi başlatılacaktır.
 Vahşi çöp sahalarının kapatılması alelade bir iş değil ciddi bir çalışma olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yayınlamış olduğu mevzuat çerçevesinde yapılacak bir kapatma işlemidir. Bu kapsamda yapılacak projede çöpün ırmak havzasından belirli mesafelerde uzaklaştırılması, metan gazı patlamalarının önlenmesi için baca sistemlerinin teşkili, çöp yüzeyinin kapatılarak oksijensiz bırakılması neticesinde yangınların önlenmesi ve dışarıdan gelen yağışların çöple kirlenerek yer altı sularını ve ırmak havzasının kirlenmesinin önlenmesini içeren yüksek maliyetli bir projedir. Tabi başıboş hayvanların kapatılan çöp sahasına girişinin engellenmesi, haşere, böcek v.b. zararlı hayvanların da burada beslenmesi ve üremesinin önüne geçilmesi, Tokat’ın bu görüntü kirliliğinden arındırılarak yeşil alan oluşturulması, atmosfere verilen zararlı gazların önlenmesi gibi birçok avantajları da mevcuttur. Söz konusu Vahşi Çöp Alanı Belediye faaliyetlerimiz içerisinde öncelikli sırada olup, Tokat Belediyesi Vahşi Depolama Alanı Islah Projesi ile ilgili gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Av. Eyüp Eroğlu
Belediye Başkanı