Pankart Asmak İçin Gerekli Evraklar

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: İtfaiye Müdürlüğü
1-Pankartın konusuna göre Valilik Belediye Başkanlığının olur izin yazısı ile (asacağı yer özel ise özel kişilerden alınacak izin yazısı ile ) müracaatı 2- Su İşleri Müdürlüğüne ilan reklam ve itfaiye asma ücreti yatırıldıktan sonra üst geçitlere ve belediyenin uygun gördüğü yerlere süresi kadar asılması. 3-Süresi bittiğinde indirilip Vatandaş sonra ki iş gününde pankartını geri alması.