Harita (Tus) Projesi

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1-Dilekçe 2-Fihrist 3-Tapu aslı veya onaylı örneği 4-Parsele ait aplikasayon ölçü krokisi 5-TUS Belgesi (H.K.M.O. oda sicil belgesi orijinal) 6-Sözleşme 7-Yapı yeri aplikasyon ölçü krokisi 8-Yapı yeri plankotesi 9-Parsel ve yapının köşe noktalarının koordinat ve kotu ile alan çizelgesi 10-Kutupsal aplikasyon ölçü çizelgesi 11-Taahhütname 12-Kesin koordinatlara göre hazırlanmış onaylı imar çapı 13-Teknik Rapor 14-Poligon röperleri