EVLİLİK OKULU

28.06.2019 Duyurular


TOKAT EĞİTİM-BİR-SEN 1 NOLU ŞUBESİ 2019 YILI “EVLİLİK OKULU" PROJESİ UYGULAMA REHBERİ 

İÇİNDEKİLER: 

             1.Eğitim ve Aile Nedir?

             2.Önsöz

             3.Vizyon-Misyon

             4.Proje Yürütme İzleme ve Değerlendirme Ekibi

             5.Projenin Genel Amaçları/Projenin Gerekçesi

             6.Proje Yürütme İzleme ve Değerlendirme Ekibinin Görevleri

             7.Ana Faaliyetler, Faaliyet Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

 

             1- EĞİTİM VE AİLE NEDİR?

             Eğitim;

             Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.  (Ertürk).

             Aile;

             Aile en basit tanımıyla;  evlilik ve kan bağına dayanan, karı-koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Aile bir toplumun temel toplumsal kurumlarından biridir. Toplumu ayakta tutan temel öğelerdendir.

 

             2-ÖNSÖZ

             Yaşamımızı sürdürdüğümüz dünyamızda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel değişim ve gelişmelere sürekli maruz kalmaktayız. Bu değişim ve gelişim toplumumuzu bazen olumlu yönde etkilerken çoğunlukla da, olumsuz etkilerle sosyo-kültürel yapımızı tahribata uğrattığını görmekteyiz. Dini, milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıktığımızda ne kadar büyük başarılara imza attığımız şanlı tarihimizin kayıtlarında yer almaktadır.

             Toplumu oluşturan en küçük birim aile olduğuna göre; dünyamızda ki gelişim ve değişimden ilk olarak ve en çok etkilenen aile kurumunun olduğu aşikardır. Bu durumda aile ve evlilik kurumunu sağlam temeller üzerine oturtabilirsek; aileyi, toplumu ve ülkemizi müreffeh seviyelere çıkartabiliriz.

Tek derdi ve sorumluluğu ülkemizin geleceğini düşünen bir sivil toplum kuruluşu olan Eğitim Birsen Tokat 1 Nolu Şube ailesi olarak her zaman olduğu gibi bu konuda da elimizi taşın altına sokma sorumluluğunu hissediyoruz. Biz özellikle ülkemizin geleceğinin eğitimle belirli standartlara ulaşacağını; dini, milli, manevi ve kültürel değerlere sahip bireyler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

              Eğitimin uzun soluklu ve bireyde istendik yönde davranış değişiklikleri kazandırma süreci olduğuna göre; Bu değerleri kavramış çiftlerin hedefe emin adımlarla yürüyen çocuklar yetiştireceğine olan inancımızla böyle bir çalışmayı planlamaktayız.

 

             3- VİZYON MİSYON

             VİZYONUMUZ;

             Toplumu ayakta tutan temel öğelerden biri olan aile ve evlilik kurumunun formal bir süreçte istendik seviyelere ulaşmasına katkı sağlamak.

             MİSYONUMUZ;

             Tokat ilimizdeki evlilik kararı alan tüm çiftlere ulaşarak aile ve evlilik kurumunun öneminin farkındalığını oluşturmak için Tokat Valiliği uhdesinde kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar harekete geçirilerek, ” Evlilik Okulu'' projesinin alt yapısını oluşturmak, proje paydaşları ile birlikte hedef kitleleri aydınlatarak teşvik etmek ve dini, milli, manevi ve kültürel değerlere sahip çocuklar yetiştirecek ailelerin oluşumuna katkı sunmak amacıyla ” Evlilik Okulu'' projesini gerçekleştirmek.

 

             4- PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ

             PROJE SAHİBİ: Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube

             PROJE YÜRÜTME ÜST KURULU

             Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI

             Tokat Belediyesi                 Av. Eyüp EROĞLU

             Eğitim Birsen Tokat 1 Nolu Şube Başkanı Şaban CEYLAN 

             Tokat İl Sağlık Müdürü Uz.Dr.Hacı Ahmet SÜMBÜL

             Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut ÖZDEMİR

             Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk BİLGİLİ

 

              PROJE YÜRÜTME KURULU

             Eğitim Birsen Tokat 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Abdurrahman İLHAN

             Proje Koordinatörleri Eyup SEZER - Hamza ÇAKIR

             Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü  Arzu Arslan

             Sağlık, Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Bşk. Yrd.   Dr. Cihat ZÜLFÜOĞULLARI

             Tokat İl Müftü Yardımcısı Halime BAYRAM

             Tokat Aile, Çal. ve Sos. Hiz. İl Koordinatörü AEP formatörü  Kenan ALAYBAY

 

             PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM/KURULUŞLAR

             Tokat Valiliği

             Tokat Eğitim Birsen 1Nolu Şube

             Tokat Belediyesi

             İl Sağlık Müdürlüğü

             İl Müftülüğü

             Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

             PROJE SÜRESİ: Sürdürülebilir bir projedir.

 

Müracaatlara göre gruplar oluşturularak, eğitim tarihi konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Evli çiftler evlilik cüzdanı ile müracaat edeceklerdir. Formlar Tokat Beleidyesi Nikah Salonu ve Gülbaharhatun Hanımeli Merkezine teslim edilecektir. 

Evlilik Okulu Müracaat Formunu indir