Yapı Ruhsatı Verilmesi İçin

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Dilekçe Tapu tescil belgesi veya son mülkiyet durum yazısı) Aplikasyon krokisi İmar çapı, 2 takım mimari proje 2 takım betonarme proje, 2 takım statik hesap 2 takımTesisat projeleri : Sıhhi tesisat ve kalorifer projeleri (2’şer takım) Onaylı elektrik tesisatı projesi Onaylı iletişim tesisatı projesi Zemin etüdü raporu (2 adet) Müteahhit (var ise) ile ilgili belgeler : Ticaret odası kaydı, vergi levhası, sözleşme ve diğer evraklar sicil kaydı (Belediye ye) Ruhsat harçları, hiz. ücretleri,. payı ve toprak dök.makbuzu Alt Yapı Durum Belgesi Teknik uygulama sorumluluğu alan fenni mesullere ait TUS belgeleri