Mimari Proje Onayı İşlemleri

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1-Dilekçe 2-Onaylı imar çapı 3-Aplikasyon Krokisi 4-İnşaat Alanı Hesabı 5-Proje CD si 6-Yeni tarihli tapu yazısı 7-Vekaletname (aslı veya onaylı örneği) 8-Onaylı Harita Dosyası 9-Mimari Proje (2 takım) 10-Alt Yapı Durum Belgesi 11-Onaylı Jeoloji Dosyası