Ayırma (İfraz) İşlemleri

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve dilekçeye bağlanmış 3 takım dosya içinde proje ve değişiklik beyannamesi ve eki belgeler 2.Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibinin dilekçesi veya yetkili temsilcilerin ( vekil, veli, vasi, kayyım, yasal danışman) vekaletnamesi. 3-Kadastro ölçü krokisi 4-Onaylı imar çapı 5-Fotoğraflar (Taşınmaz var ise) 6-Tapu aslı veya onaylı örneği 7-Kadastro kontrolünden sonra beyanname 8-Ruhsatlı taşınmaz ise, belgesi 9-Proje CD’si