Birleştirme (Tevhit) İşlemleri

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.Kadastro Müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış veya Serbest Mühendislerce düzenlenen 3 takım birleştirme dosyası ( 3 adet tescil bildirimi) 2.Tapu fotokopisi (onaylı veya aslı) 3-İmar çapı (onaylı) 4-Memleket Koordinatları (mülkiyet) 5-Kadastro ölçü krokisi 6-Var ise ruhsat belgesi ve yapı fotoğrafı