ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

01.12.2016 Haberler

Tokat Belediye Meclisi Aralık Ayı Gündem Maddelerini görüşmek için Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığı’nda toplandı.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı salonunda yapılan görüşmede, Aralık ayı gündem maddeleri hakkında görüşüldü.

Gündem Maddeleri:

1)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan;

  a)      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,

  b)      İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,

2)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi,

3)      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.