KASIM AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

03.11.2016 Haberler

Tokat Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığı’nda gündem maddelerini görüşmek üzere Kasım Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Tokat İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Tokat Belediye Meclis toplantısında Kasım ayı gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem Maddeleri :

1-      Belediyenin 2017 mali yılı gelirleri ile ilgili ücret tarifesinin görüşülmesi,

2-      Belediyenin 2017 mali yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi,

3-      2017 Mali yılında Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katılımlarından doğacak huzur hakları tutarının belirlenmesinin görüşülmesi,

4-      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan;

a)      Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,

b)      İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,

5-      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi,

6-      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.